LV | RU | EN

 

Pieraksts pie ģimenes ārsta

Psihologs VCA poliklīnikā "Jugla"

Psihologs VCA poliklīnikā "Jugla"  rsz psihologs jugla vca

Sākot ar septembri pieņemšanas uzsāk psiholoģe Mg. psych., Inita Gaile

Izglītība:  Profesionālais Maģistra Grāds psiholoģijā;

               Smišu Spēles Terapijas praktizētājs

Darba pieredze:

·         ar bērniem, pusaudžiem un vecākiem kā skolas psiholoģei,

·         konsultācijas pieaugušiem un bērniem, izmantojot smilšu spēles terapijas metodi.

Darbības virzieni:

·         individuālās konsultācijas,

·         smilšu spēles terapija

·         grupu vadīšana,

Piedāvā:

·         konsultācijas pieaugušiem un bērniem,

·         grupu vadīšana vecākiem - izglītojošās programmas: „Bērna emocionālā audzināšana” (pirmsskolas un sākumskolas bērnu vecākiem)

·         Smilšu spēles terapija, kas var palīdzēt gadījumos, ja ir:

·         Ģimenes attiecību problēmas;

·         Emocionālas problēmas;

·         Grūtības saprast sevi un citus, veidot attiecības ar citiem;

·         Nakts bailes, murgi, fobijas;

·         Nagu graušana;

·         Mācību grūtības skolā;

·         Hiperaktivitāte;

·         Stresa pārvarēšana un relaksācija;

·         Attīstības aizture;

·         Neirozes, stostīšanās, tiki;

·         Depresija;

·         Traumatiski pārdzīvojumi;

·         Somatiskās saslimšanas, kuru pamatā ir psihisks konflikts.

Pieraksts pa tālruni: 67799977 vai internetā www.epoliklinika.lv, VCA poliklīnika ''Jugla'', Juglas iela 2, Rīga